Logo Sliedrecht Doet! print
Sliedrecht Doet!
Bonkelaarplein 7
3363 EL Sliedrecht
0184 - 420 539 - info@sliedrechtdoet.nl
Kom in beweging voor Sliedrecht

Communities

Communities, ook wel bekend als gemeenschappen. Als inwoners van Sliedrecht zijn we samen 1 grotere community. Binnen het dorp zijn er op allerlei verschillende manieren kleinere communities. Dat kan zijn als school, als sportvereniging, als straat, leesclub, knutselclub en zo nog veel meer.

Een groep mensen die door een zelfde interesse samenkomen en activiteiten of het dagelijkse leven met elkaar delen. Ook binnen Sliedrecht hebben we vele verschillende communities. Om elkaar te kunnen vinden en daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan verbinding en verminderen van eenzaamheid 

 
Het Bonkelaarhuis

Het Bonkelaarhuis

Onder het dak van Het Bonkelaarhuis werken verschillende expertises samen om de inwoners van Sliedrecht van -9 maanden tot 100+ te ondersteunen. Dit doen wij op het gebied van opgroeien & opvoeden, werk& inkomen en zorg & welzijn.
 
Samen voor Sliedrecht

Samen voor Sliedrecht

Zelfredzaamheid, onderlinge betrokkenheid en samenwerking van inwoners in de buurt vergroten. Activiteiten MET en VOOR elkaar organiseren.
 
Knitted Knockers

Knitted Knockers

Verstrekt gratis tricot borst protheses en comfort producten aan vrouwen die te maken hebben gekregen met borstamputatie en transgenders.
 
Buurtgezinnen

Buurtgezinnen

Opvoeden doen we samen’. Gezinnen steunen gezinnen.
 
SOJS

SOJS

Jeugd en jongerenwerk organisatie.
 
Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht

Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht

De Adviesraad heeft als belangrijkste taak het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht over het beleid, de uitvoering en de evaluatie van het sociale domein. De Adviesraad volgt hoe het beleid uitpakt in de praktijk en is alert op ontwikkelingen en knelpunten in de Sliedrechtse samenleving. Onze uitgangspunten zijn een betrouwbare overheid en het toepassen van de menselijke maat. Het belang van de inwoner staat wat ons betreft voorop en als de situatie daarom vraagt, worden niet onverkort protocollen en/of regels toegepast. Kijk voor meer informatie op https://asd-sliedrecht.nl/
 
OWS'88

OWS'88

Zaalvoetbalveriniging OWS'88 Sliedrecht
 
Hof van Sliedrecht

Hof van Sliedrecht

 
Buurttoezicht Sliedrecht

Buurttoezicht Sliedrecht

Under construction
 
Humanitas Home-Start

Humanitas Home-Start

Opvoeden? Je staat er niet alleen voor!
 
Gereformeerde Kerk Sliedrecht

Gereformeerde Kerk Sliedrecht

Inloopochtenden en Spelletjesmiddagen in De Voorhof van de Gereformeerde Kerk
 
De Woeste Weide

De Woeste Weide

Een speeltuin waar zand, stenen, hout, maar vooral ook water de belangrijkste bestanddelen zijn voor tomeloos leuk spelen. Om alles goed te laten verlopen zijn er op de momenten waarop het water loopt (op woensdag- en vrijdagmiddag, op zaterdagen en tijdens de schoolvakanties), altijd vrijwilligers aanwezig om een oogje in het zeil te houden. Deze vrijwilligers bemoeien zich zo weinig mogelijk met het spel van de bezoekertjes, maar proberen vanaf de zijlijn alles aan te reiken voor een speelse dag
 
Kerkbuurt Sliedrecht

Kerkbuurt Sliedrecht

De winkeliersvereniging is een netwerk van ondernemers die activiteiten organiseren om de Kerkbuurt te promoten. We maken een jaarkalender aan activiteiten en komen maandelijks bij elkaar om deze voor te bereiden. Heb je een goed idee of vind je het leuk om vrijwillig mee te doen? Stuur ons dan een bericht.
 
Kids en Koffie

Kids en Koffie

Kids en Koffie is een wekelijkse koffieochtend op de kinderboerderij voor kinderen en hun moeders, vaders, opa’s, oma’s en andere verzorgers. Iedere maandag van 9.30-11.00 staat de koffie en thee klaar en kun je andere ouders en kinderen ontmoeten, ervaringen delen en misschien wel nieuwe vriendschappen sluiten.
 
Bibliotheek Aanzet

Bibliotheek Aanzet

De bieb is een plek waar jij jezelf kunt ontwikkelen en waar iedereen welkom is. Lezen, leren, ontmoeten óf op zoek naar inspiratie en antwoorden. Het kan en mag allemaal. En als lid kun je nóg meer!
 
De Coalitie Kom Erbij

De Coalitie Kom Erbij

In Sliedrecht worden er door inwoners, organisaties, verenigingen allerlei activiteiten georganiseerd waar ontmoeting en meedoen centraal staat. De Coalitie Kom Erbij in Sliedrecht zoekt steeds naar nieuwe, slimme en effectieve verbindingen met lokale initiatieven, wijknetwerken en ontmoetingsplekken om eenzaamheid te voorkomen en te verminderen. We stimuleren actief burgerschap en faciliteren kennis waardoor inwoners flexibel en vrijblijvend mee kunnen doen.
 
Verpleeghuis Overslydrecht

Verpleeghuis Overslydrecht

Stichting Waardeburgh is een christelijke zorgorganisatie die zich richt op de zorg en het welzijn van ouderen.
 
Hervormde Kerk

Hervormde Kerk

Vanuit de Grote Kerk (Kerkbuurt 131) en Maranatha Kerk (Lijsterweg 2) worden verschillende activiteiten georganiseerd waar iedere inwoner van Sliedrecht van harte welkom is.
 
ASVZ

ASVZ

ASVZ ondersteunt mensen met een beperking om het gewone leven te ervaren.
 
Moestuin Sliedrecht - huis voor de buurt

Moestuin Sliedrecht - huis voor de buurt

Midden in het centrum ligt de moestuin Sliedrecht met een prachtig buurt gebouw - het Moestuinhuis - De moestuin is uitgegroeid naar een gezellige plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren in inspiratie op kunnen doen. Met elkaar zetten vrijwilligers en medewerkers zich in voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, op sociaal vlak, het leren van de Nederlandse taal, op het gebied van ICT of andere zaken. De moestuin is ook een stage, participatie en dagbestedingsplek voor zowel ouderen als jongeren.
 
Historische Vereniging Sliedrecht

Historische Vereniging Sliedrecht

Alles gaat voorbij, behalve het verleden
 
Hart voor de Molendijk e.o L.vd Wielstr, Kroonstr & Kerkbuurt.

Hart voor de Molendijk e.o L.vd Wielstr, Kroonstr & Kerkbuurt.

Betrokken buren en bewoners hebben zich verenigd in een wijkapp. We stellen onszelf hiermee beschikbaar voor de leefbaarheid in onze straten, goed burencontact, het elkaar helpen en het organiseren van jaarlijkse activiteiten.
 
Stichting Sliedrecht Groen

Stichting Sliedrecht Groen

Stichting Sliedrecht Groen zet zich in om de ruimte om ons heen klimaatadaptief te maken met daarbij veel aandacht voor het verbeteren van de biodiversiteit. Klimaatadaptief houdt onder andere in, minder bestrating en meer groen om zo overlast door hittestress en hoosbuien te verminderen. Dit doen we door in gesprek te zijn met de gemeente, informatie te geven aan de burgers en zo nu en dan een actie te organiseren.
 
Pand 33

Pand 33

 
Vrijetijdsclub Het Vlot in Sliedrecht voor personen met een verstandelijke beperking

Vrijetijdsclub Het Vlot in Sliedrecht voor personen met een verstandelijke beperking

'Stichting Het Vlot', bestaat sinds 21 december 1972 en voert sinds 1977 activiteiten uit voor mensen met een verstandelijke beperking. De activiteiten worden verricht vanuit zaal Het Vlot in gebouw De Hooghe Dijck aan de Thorbeckelaan/hoek Reigerlaan in Sliedrecht. Op dinsdag- en woensdagavond worden er van 19.00 tot 21.00 uur vrijetijd-clubavonden gehouden. Onder het genot van koffie/thee met wat lekkers, kan er worden gekletst, of wordt er een spelletje gedaan, of geknutseld. Op deze avonden worden de deelnemers begeleid door vrijwilligers. Op de maandagavond wordt er van 19.00 tot 20.00 uur gezwommen in Bronbad De Lockhorst aan de Sportlaan 1 in Sliedrecht. Ook dan zijn er enkele vrijwilligers en is er een proffesionele medewerker van Optisport baanwezig. Deelnemers aan de activiteiten betalen zelf een kleine bijdrage per kalenderjaar. In de schoolvakanties zijn er geen activiteiten. Het bestuur van Stichting Het Vlot bestaat uit: Gerard de Haan, voorzitter, Peter van Heteren, penningmeester, Ruud van Moorsel, secretaris en Piet de Mik, coördinator vrije- tijd-werk. Wie meer wil weten over deelname of het vrijwilligerswerk, kan contact opnemen met het secretariaat 0184-415035 / 06-50628531.
 
Nationaal Baggermuseum

Nationaal Baggermuseum

In een prachtig historisch pand aan de Molendijk in Sliedrecht vindt u het Nationaal Baggermuseum. Dit museum is uniek in de wereld en biedt u gelegenheid kennis te maken met het heden en het verleden van de baggerindustrie in de bakermat Sliedrecht.
 
Omnisport Synergos

Omnisport Synergos

Synergos is als omnisportvereniging één van de grootste sportverenigingen van Sliedrecht. Vanaf de peuterleeftijd tot pakweg 80 jaar zijn er bij Synergos mogelijkheden om te sporten. Bovendien staat Synergos er ook altijd voor open om iets nieuws te starten! En wat erg belangrijk is: voor alle groepen staat deskundige en enthousiaste leiding, maar daarbij staat ook gezelligheid hoog in het vaandel! Voor alle afdelingen geldt, dat iedereen vrijblijvend een keertje mee mag doen.
 
Hart Recreatie Sport Sliedrecht

Hart Recreatie Sport Sliedrecht

Een sportvereniging voor (ex)hartpatiënten
 
Adventurers Guild Slydreght

Adventurers Guild Slydreght

Dé Dungeon & Dragons Community van Sliedrecht!
 
Merweradio:

Merweradio:

Stichting Merweradio is de lokale omroep van Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam.
Vorige1