Logo Sliedrecht Doet! print
Sliedrecht Doet!
Bonkelaarplein 7
3363 EL Sliedrecht
0184 - 420 539 - info@sliedrechtdoet.nl
Kom in beweging voor Sliedrecht

Voorbeelden

Samen-leven in jouw buurt, een initiatief opzetten, je buren ontmoeten, elkaar helpen. Hoe doet je dat? Hoe zet je een eerste stap? Waar begin je?

Wij helpen jou/jullie een stukje op weg. Lees voorbeelden en vind handleidingen hoe jij, eventueel samen met buren, een eigen initiatief op kunt zetten.
Leer je buren kennen, help elkaar bij praktische zaken en leer elkaar kennen voor saamhorigheid en gezelligheid. Beter een goede buur dan een verre vriend!

Buurtinitiatieven

Goed contact met buren draagt bij aan een prettige en veilige leefomgeving. Het vergroot je netwerk en het gevoel dat er naar je omgekeken wordt. Ook de drempel voor het vragen of geven van hulp wordt verlaagd. Het kan soms lastig zijn om dit contact te initiëren, maar er zijn verschillende manieren om dit te doen. Een simpele manier om contact te maken is door een praatje te maken als je je buren tegenkomt op straat. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het weer, de buurt of de dagelijkse bezigheden. Je kunt ook een briefje door de brievenbus doen om jezelf voor te stellen en aan te bieden om te helpen als ze ooit hulp nodig hebben.

Een andere manier om meer contact te maken met je buren is door deel te nemen aan of het organiseren van buurtactiviteiten. Dit kan variëren van buurtbarbecues tot buurtfeesten of het gezamenlijk onderhouden van een groenstrook. Door actief deel te nemen aan deze activiteiten, leer je je buren beter kennen en kunnen er nieuwe vriendschappen ontstaan.

Het kan ook een idee zijn eigen initiatief te nemen om de buurt te verbeteren. Bijvoorbeeld door een schoonmaakactie te organiseren of een buurtmoestuin aan te leggen. Dit kan niet alleen zorgen voor een betere buurt, maar ook voor meer contact onderling.
Onthoud dat het belangrijk is om geduldig te zijn en niet op te geven als er niet meteen contact ontstaat. Het kan soms even duren voordat mensen openstaan voor contact, maar uiteindelijk is het de moeite waard. Het kan al beginnen met contact leggen met een van de buren en kijken of je samen kunt optrekken in het leggen van meer contact in je eigen straat of buurt. 

Buurtverbinders - Buurtinitiatieven